NL

FR

GDPR

 

PRIVACYVERKLARING (GDPR)  DTE nv met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 788 , ondernemingsnr 0436 850 287 hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en wil u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u dan ook om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk hiervan kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de verwerking ervan. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKTDTE nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een overeenkomst hebt met DTE nv, gebruik maakt van de diensten van DTE nv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DTE nv verstrekt.DTE nv kan de volgende persoonsgegevens verwerken naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons onderstaande persoonsgegevens mee :uw voor- en achternaamuw adresgegevensuw telefoonnummeruw e-mailadresuw IP-adresvoor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, aangifte van werken 30-Bis) kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te kunnen registreren (zoals o.a. ID-gegevens, Limosanr, …).Wij vertrouwen op de juistheid van deze gegevens en wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u aan ons verstrekt. Eventuele wijzigingen aan uw gegevens dienen, per kerende, aan ons gemeld te worden. WAAROM DTE nv GEGEVENS NODIG HEEFTDTE nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.Wij verwerken de personeelsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.De doeleinden van het verwerken van de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de klanten, leveranciers/onderaannemers, boekhouding alsmede het vervullen van wettelijke verplichtingen zoals checkin@work, aangifte werken 30-Bis e.d.In het belang van onze activiteiten verwerkt DTE nv ook gegevens van anderen zoals bv nieuwe klanten, contacten met deskundigen, nieuwe contacten binnen onze sector enz. HOE LANG DTE nv GEGEVENS BEWAARTDTE nv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET ANDERENDTE nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. WEBSITEBEZOEKOp de website van DTE nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DTE nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICSDTE nv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DTE nv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DTE nv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DTE nv heeft hier geen invloed op.   DTE nv heeft Google geen toestemming gegeven om via DTE nv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDERENU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dte-sa.com. DTE nv zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. BEVEILIGENDTE nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door DTE nv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTE nv, telefonisch te bereiken op het nummer 02 461 35 64, via mail naar info@dte-sa.com of per post naar onze vestiging Romeinsesteenweg 788  1780 Wemmel   

DTE SA/NV

Chaussée Romaine 788 / 1

1780 Wemmel

Belgium

www.dte-sa.be

Tel: +32 (0)2/461.35.64

Fax: +32 (0)2/461.35.80

E-mail: info@dte-sa.com

website by Imapro Realisations